سطوح پیش متوسطه - پیشرفته دوره ای مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

سطوح پیش متوسطه - پیشرفته دوره ای مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

سطوح پیش متوسطه - پیشرفته دوره ای مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

هدر

سطح 1 پیش متوسطه دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

عنوان دوره آموزشی:

S.CH 0A (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Smart Choice 0A

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی بزرگسالان / سطح آموزشی پیش متوسطه

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Smart Choice 0A

توضیحات

سطح 2 پیش متوسطه دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

عنوان دوره آموزشی:

S.CH 0B (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Smart Choice 0B

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی بزرگسالان / سطح آموزشی پیش متوسطه

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Smart Choice 0B

توضیحات

فوتر

>

زبانسرای ملل

preloader