مسئولیت اجتماعی

جمع آوری و ارسال اولین مرسوله از کمک های فرهنگی زبان آموزان و همکاران زبانسرای ملل به مناطق سیل زده

31 فروردین 1398(533 بازدید)

به لطف و عنایت زبان آموزان و همکاران گرامی زبانسرای ملل، اولین مرسوله از مایحتاج کودکان و نوجوانان مناطق سیل زده، با گذشت کمتر از 2 روز از شروع فراخوان جمع آوری و به مناطق سیل زده ارسال شد.

جمع آوری و ارسال اولین مرسوله از کمک های فرهنگی زبان آموزان و همکاران زبانسرای ملل به مناطق سیل زده بهار مهربانی نهاد کتابخانه های عمومی فردیس لرستان گلستان خوزستان مهندس علی منتظری

جمع آوری و ارسال اولین مرسوله از کمک های فرهنگی زبان آموزان و همکاران زبانسرای ملل به مناطق سیل زده بهار مهربانی نهاد کتابخانه های عمومی فردیس لرستان گلستان خوزستان مهندس علی منتظری

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader