اخبار

اقدامات پیشگیرانه زبانسرای ملل فردیس جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

8 اسفند 1398(132 بازدید)

زبانسرای ملل جهت تضمین سلامت و بهداشت کارکنان، زبان آموزان و مراجعین محترم و ایجاد مصونیت ایشان درخصوص ویروس کرونا، اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده است:

1) تعطیلی کلیه کلاس های آموزشی براساس اعلام استانداری البرز و اداره آموزش و پرورش فردیس؛

2) استریل سازی مستمر محیط و ادوات آموزشی با استفاده از الکل طبی؛

3) اطلاع رسانی محیطی در خصوص شیوه های پیشگیری از ویروس کرونا؛

استریل سازی محیط آموزشی زبانسرای ملل جهت مقابله با کرونا

استریل سازی محیط آموزشی زبانسرای ملل جهت مقابله با کرونا

استریل سازی محیط آموزشی زبانسرای ملل جهت مقابله با کرونا

استریل سازی محیط آموزشی زبانسرای ملل جهت مقابله با کرونا

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader