اخبار

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل (پاییز 1398)

26 آذر 1398(241 بازدید)

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک زبان انگلیسی زبانسرای ملل (ترم پاییز 1398) که با موفقیت دوره های آمادگی آزمون بین المللی IELTS را گذرانیده و مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته کمبریج انگلستان را اخذ نمودند در مورخ 25 آذرماه 1398 برگزار گردید.

برای یکایک این عزیزان آرزوی موفقیت های روز افزون مسئلت داریم.

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل پاییز 1398 فردیس مدرک بین المللی کمبریج آیلتس

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل پاییز 1398 فردیس مدرک بین المللی کمبریج آیلتس

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل پاییز 1398 فردیس مدرک بین المللی کمبریج آیلتس

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل پاییز 1398 فردیس مدرک بین المللی کمبریج آیلتس

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های ترمیک بزرگسالان زبان انگلیسی زبانسرای ملل پاییز 1398 فردیس مدرک بین المللی کمبریج آیلتس

 

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader