اخبار

جشن فارغ التحصیلی زبان آموزان دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان زبانسرای ملل فردیس (ترم تابستان 1398)

16 مرداد 1398(266 بازدید)

گزارش تصویری از جشن فارغ التحصیلان دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان زبانسرای ملل فردیس / ترم تابستان 1398:

فارغ التحصیلان عزیز این دوره، جهت تکمیل و ارائه مدارک برای صدور مدرک آموزشی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان به بخش اداری زبانسرای ملل مراجعه فرمایند.

با تشکر از سرکار خانم نویدی بابت عکسهای هنرمندانه و ماندگار

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

جشن فارغ التحصیلی زبانسرای ملل فردیس زبان سرای ملل دوره های مکالمه انگلیسی بهترین آموزشگاه فردیس بهترین آموزشگاه زبان

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader