اخبار

مدیرعامل زبانسرای ملل طی دیدار با ریاست نهاد کتابخانه ها بیان داشت: مشارکت زبانسرای ملل در فعالیت های فرهنگی و ترویجی مربوط به کتابخوانی در راستای مسئولیت های اجتماعی این موسسه است

18 دی 1396(542 بازدید)

گلشن شیرمحمدی ریاست نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس طی دیدار با مهندس منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل، ضمن اعلام رضایتمندی از همکاری و مشارکت اجتماعی مجموعه زبانسرای ملل در زمینه فعالیت های فرهنگی و ترویجی مربوط به کتاب و کتابخوانی با نهاد کتابخانه های عمومی، با اشاره به نیاز تقویت و ترویج فرهنگ کتابخوانی و آثار و تبعات مثبت آن در میان اقشار مردم علی الخصوص نوجوانان و جوانان ابراز امیدواری نمودند که همکاری و مشارکت زبانسرای ملل در این حوزه بصورت مستمر و پایدار تداوم داشته باشد.

مهندس منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل نیز در طی این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از پیگیری های دلسوزانه ریاست نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان فردیس، بیان داشتند: مشارکت زبانسرای ملل در امور فرهنگی به عنوان بخشی از تعهدات مجموعه آموزشی زبانسرای ملل در قالب مسئولیت های اجتماعی این موسسه نسبت به جامعه ای است که در آن فعالیت دارد و مطمئنا با استمرار و تقویت مشارکت های مدنی و اجتماعی در حوزه فعالیت های فرهنگی، شهرستان فردیس به محیطی مطلوب تر برای زندگی، کار و فعالیت های موسساتی همچون زبانسرای ملل نیز مبدل خواهد شد.

در طی این دیدار، لوح تقدیری از طرف ریاست نهاد کتابخانه های عمومی به مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل) به پاس مشارکت مجموعه تحت مدیریت ایشان در حوزه فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی اعطا گردید.

مدیرعامل زبانسرای ملل طی دیدار با ریاست نهاد کتابخانه ها بیان داشت: مشارکت زبانسرای ملل در فعالیت های فرهنگی و ترویجی مربوط به کتابخوانی در راستای مسئولیت های اجتماعی این موسسه است مهندس علی منتظری تقدیرنامه

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader