رسانه ها

خبر فردیس: پژوهشگر فردیسی در قله افتخار جوانترین مدیر برگزیده جهادی کشور

28 دی 1397(448 بازدید)

هفته نامه خبر فردیس، در شماره 51 خود با اشاره به موفقیت مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل) در کسب نشان ملی مدیر برگزیده جهادی کشور از پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی (24 دی ماه 1397)، ضمن اشاره به دستاوردهای پیشین جناب آقای منتظری و مجموعه آموزشی تحت مدیریت ایشان (زبانسرای ملل)، به این موضوع نیز اشاره نموده است که ایشان به عنوان جوانترین و تنها چهره استان البرز در این همایش موفق به کسب این عنوان شده اند.

مدیریت جهادی - همایش مدیریت جهادی - جوانترین مدیر جهادی برگزیده کشور - مهندس منتظری - علی منتظری خبر فردیس: پژوهشگر فردیسی در قله افتخار جوانترین مدیر برگزیده جهادی کشور زبانسرای ملل فردیس
هفته نامه خبر فردیس - شماره 51 - صفحه 8

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader