رسانه ها

بازتاب رسانه ای خبر تجلیل از جناب آقای مهندس منتظری مدیرعامل زبانسرای ملل به عنوان «پیشروان فناوری ایران» در رویداد ITE 2019

17 آذر 1398(139 بازدید)

پیرو تجلیل از جناب آقای مهندس منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل در رویداد ITE 2019 به عنوان «پیشروان فناوری ایران» این مورد مورد توجه و بازتاب رسانه های استان البرز و شهرستان فردیس قرار گرفت که تصاویری از اخبار منتشر شده مربوط به آن به شرح زیر می باشد:

بازتاب رسانه ای خبر تجلیل از جناب آقای مهندس منتظری مدیرعامل زبانسرای ملل به عنوان پیشروان فناوری ایران در رویداد ITE 2019 علی قائم منتظری

بازتاب رسانه ای خبر تجلیل از جناب آقای مهندس منتظری مدیرعامل زبانسرای ملل به عنوان پیشروان فناوری ایران در رویداد ITE 2019 علی قائم منتظری

بازتاب رسانه ای خبر تجلیل از جناب آقای مهندس منتظری مدیرعامل زبانسرای ملل به عنوان پیشروان فناوری ایران در رویداد ITE 2019 علی قائم منتظری

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader