رسانه ها

بازتاب رسانه ای موفقیت زبان آموزان زبانسرای ملل در کسب مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته از کمبریج انگلستان در نشریه خبر فردیس

27 مهر 1398(537 بازدید)

موفقیت 73 نفر از زبان آموزان زبانسرای ملل در کسب مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته از کمبریج انگلستان در شماره 79 نشریه خبر فردیس (صفحه نخست) منتشر گردید.

اطلاعات بیشتر در این مورد را اینجا مطالعه نمائید.

بازتاب رسانه ای موفقیت زبان آموزان زبانسرای ملل در کسب مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته از کمبریج انگلستان در نشریه خبر فردیس مهندس منتظری علی منتظری

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader