رسانه ها

مصاحبه سپهر ایرانیان با جناب آقای منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل و نائب رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز درباره فرهنگ کتابخوانی

3 تیر 1397(294 بازدید)

نشریه سپهر ایرانیان در شماره 763 خود، مصاحبه ای از جناب آقای مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل و نائب رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز) را درباره فرهنگ کتابخوانی منتشر نموده است.

مصاحبه سپهر ایرانیان با جناب آقای منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل و نائب رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز درباره فرهنگ کتابخوانی علی منتظری

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader