رسانه ها

سپهر ایرانیان: با اجرایی شدن ایده های یک مدیر متخصص...

16 بهمن 1397(367 بازدید)

نشریه سپهر ایرانیان، با درج عنوان "با اجرایی شدن ایده های یک مدیر متخصص" ضمن ارائه گزارشی از انتخاب جناب آقای مهندس علی منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل) به عنوان جوانترین مدیر برگزیده جهادی کشور، به برخی از فعالیت های علمی و دستاوردهای ایشان اشاره نموده است.

سپهر ایرانیان: با اجرایی شدن ایده های یک مدیر متخصص - مدیریت جهادی - همایش مدیریت جهادی - جوانترین مدیر جهادی برگزیده کشور - مهندس منتظری - علی منتظری

نشریه سپهر ایرانیان

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader