مشاهده جزئیات

انتصاب مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل) به عنوان مدیر آموزش و عضو شورای سیاست گذاری سازمان فابا

7 مهر 1398(296 بازدید)

مهندس منتظری، مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس طی حکمی به عنوان مدیرآموزش و عضو شورای سیاست گذاری سازمان فابا منصوب شدند.

فابا، مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور میباشد که کار خود را به عنوان یک کارگروه در زیرمجموعه شورای راهبردی بانکداری الکترونیک آغاز نمود. این شورا در سال 1386 براساس الزامات برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه هیات وزیران به منظور توسعه همه جانبه و پایدار بانکداری نوین شکل گرفت.

مهندس منتظری علی منتظری فابا زبانسرای ملل فردیس فناوری بانکداری الکترونیک فینتک استارت آپ دکتر بیاتی دکتر اسماعیلی دکتر آجرلو دکتر فرامرز فقیهی آموزش فابا

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader