مشاهده جزئیات

24 نفر از زبان آموزان زبانسرای ملل موفق به اخذ مدرک بین المللی زبان انگلیسی (پیشرفته) از آکسفورد انگلستان شدند

15 آبان 1396(642 بازدید)

پیرو تفاهم های آموزشی منعقد شده و با توجه به کیفیت سطح آموزش و یادگیری زبان آموزان زبانسرای ملل در پایان دوره های ترمیک زبان انگلیسی، آزمون جامعی با عنوان Ftest از زبان آموزان به عمل آمد و براساس نتایج حاصل از این آزمون و تائید نماینده محترم آکادمی آکسفورد انگلستان، مدرک مهارت زبان انگلیسی بین المللی برای ایشان صادر گردید.

اسامی زبان آموزانی که مدرک بین المللی مهارت زبان انگلیسی (پیشرفته) از آکسفورد را اخذ نموده اند به قرار زیر می باشد:

شقایق شیخی، مهدیه محمدی، فاطمه سرداری، آناهیتا غبرایی، فاطمه سرده، سارا حسن زاده، آیدا زمانی، مهشاد ارزانی، ثنا بیگدلی، زهرا عرب زمانی، ندا قلی زاده، سارا گوگونانی، آیدا احمدی، امین علی اوقلی، سورن احمدی، حسین مهین روستا، امیرعلی سیف، دانیال حیدری، امیرحسین مهربانی، علیرضا اینانلو، محمد شفقی، اوستا صیفوری، کسری آقاتومانی و محمد رستمی.

شقایق شیخی، مهدیه محمدی، فاطمه سرداری، آناهیتا غبرایی، فاطمه سرده، سارا حسن زاده، آیدا زمانی، مهشاد ارزانی، ثنا بیگدلی، زهرا عرب زمانی، ندا قلی زاده، سارا گوگونانی، آیدا احمدی، امین علی اوقلی، سورن احمدی، حسین مهین روستا، امیرعلی سیف، دانیال حیدری، امیرحسین مهربانی، علیرضا اینانلو، محمد شفقی، اوستا صیفوری، کسری آقاتومانی و محمد رستمی.

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader