مشاهده جزئیات

زبانسرای ملل، برگزیده همایش ملی کارآفرینی (محل همایش های بین المللی صدا و سیما / 1394)

22 دی 1394(528 بازدید)

همایش ملی کارآفرینی در دیماه 1394 با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صدا و سیما، مجمع متخصصان ایران و ... با هدف معرفی و تجلیل از کارآفرینان برتر کشور در محل همایش های بین المللی صدا و سیما (تهران) برگزار شد.

زبانسرای ملل فردیس، به عنوان تنها مرکز آموزشی راه یافته از استان البرز در جمع 27 موسسه برگزیده کشوری به این همایش راه یافت و تندیس این همایش توسط دکتر بذرپاش (عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی) به مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس) اعطا گردید.

همایش ملی کارآفرینی با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صدا و سیما،  زبانسرای ملل فردیس مجمع متخصصان ایران تندیس این همایش توسط دکتر بذرپاش (عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی) به مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس) اعطا گردید برترین آموزشگاه زبان انگلیسی مکالمه مهندس خانپور

همایش ملی کارآفرینی با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صدا و سیما،  زبانسرای ملل فردیس مجمع متخصصان ایران تندیس این همایش توسط دکتر بذرپاش (عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی) به مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس) اعطا گردید برترین آموزشگاه زبان انگلیسی مکالمه

همایش ملی کارآفرینی با مشارکت نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صدا و سیما،  زبانسرای ملل فردیس مجمع متخصصان ایران تندیس این همایش توسط دکتر بذرپاش (عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی) به مهندس منتظری (مدیرعامل زبانسرای ملل فردیس) اعطا گردید برترین آموزشگاه زبان انگلیسی مکالمه دکتر نظری

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader