دستاوردها و افتخارات

اعطای مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته (کمبریج انگلستان) به 30 نفر از زبان آموزان زبانسرای ملل

7 شهریور 1398(682 بازدید)

طی مراسمی در محل زبانسرای ملل فردیس، مدارک بین المللی زبان آموزانی که موفق به کسب نتیجه قبولی در آزمون شده بودند به ایشان اعطا گردید.

مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته توسط قابلیت استعلام بین المللی  از طریق سایت کمبریج انگلستان را دارا میباشد.

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

زبانسرای ملل زبان سرای ملل فردیس کمبریج مدرک بین المللی انگلستان گواهینامه بین المللی زبان انگلیسی مدرک زبان انگلیسی مکالمه English Certificate International Certificate

عکس: سرکار خانم نویدی

 

اسامی زبان آموزانی که موفق به دریافت مدرک بین المللی زبان انگلیسی پیشرفته (کمبریج انگلستان) شده اند:

 1. یزدان رضایی خوبده
 2. محمد قاصرانی
 3. روژین آریایی
 4. سیده مریم حسینی ویه ئی
 5. مریم مقصودی
 6. کیانا نان گلی
 7. الینا فرضی
 8. کیمیا مسعودفر
 9. سارا محمدی
 10. تینا ماهوتچیان
 11. فرناز نقدی قلعه
 12. حنانه زال محمدی
 13. هستی لطفی
 14. غزاله قدیمی
 15. الناز عباسی
 16. ساغر شرخانلو
 17. فاطمه سبحانی یکتا
 18. فائزه حسن زاده پیرلوچه
 19. مینا بابایی
 20. فاطمه لشگری
 21. مائده محمدی ترکمانی
 22. مهدی روزبهانی
 23. جواد ولیزاده
 24. علیرضا شادمانی
 25. علی ملک زاده
 26. شایان مرادی
 27. امیرحسین رستمی
 28. نصیر مهرانفر
 29. پوریا قلی پور
 30. مهسا دیو کلوج

عضویت خبرنامه

زبانسرای ملل

preloader