خانه / مطالب آموزشی / ضرب المثل های معروف زبان انگلیسی

ضرب المثل های معروف زبان انگلیسی

🔴 No news is good news
🔴 بی خبری خوش خبری است

🔵 His fingers are all thumbs
🔵 دست و پا چلفتی است

🔴 Third time lucky.
🔴 تا سه نشه بازی نشه.

🔵 a slip of the tongue.
🔵 اشتباه لفظی.

🔴 A wolf in sheep’s clothing.
🔴 گرگ در لباس میش.

🔵 Don’t bite the hand that feeds you.
🔵 نمک خوردن و نمکدان شکستن.

🔴 A blessing in disguise
🔴 توفیق اجباری

🔵 Every cloud has a silver lining.
🔵 در نا امیدی بسی امید است.

🔴 Better late than never.
🔴 دیر رسیدن بهتر از هرگز رسیدن است.

🔵 Dog-Eat-Dog world.
🔵 هر کسی به فکر منافع خودشه.(خر تو خری)
🔵 Charity begins at home.
🔵 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

🔴 A sleeping cat will not catch a rat
🔴 آنکه در خواب است روزیش در آب است

🔵 Great boast, little toast
🔵 جیب خالی پز عالی

🔴Heart speaks to heart
🔴 دل به دل راه داره

🔵 I saw a saw that saw a saw
🔵 دست بالای دست بسیار است

🔴 Many words will not fill a bushat
🔴 از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

🔴 Tell the truth and run
🔴 جز راست نباید گفت، هر راست نبایدگفت

🔵 A fair weather friend
🔵 رفیق نیمه راه

🔴 Kings have long arms
🔴 هر که را زور در بازوست، زر در ترازوست.

🔴 Kill two flies with one flap
🔴 با یک تیر دو نشان زدن

🔵 Kill the goose that lays the golden eggs
🔴 مرغ تخم طلا را کشتن؛ نان خود را آجر کردن

🔵 Knowledge is power
🔵 بالاتر است آنکه داناتر است

🔴 A hungry belly has no ears
🔴 آدم گشنه دين و ايمون نداره

🔵 A bird in the hand is worth two in the bush
🔵 سیلی نقد به از حلوای نسیه

🔴 A stitch in time saves nine
🔴 علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

🔵 All that glitters is not gold.
🔵 هرگردی گردو نیست

🔴 Beauty is in the eye of the beholder
🔴 زیبایی در نگاه بیننده است

🔴 Better be alone than in bad company
🔴 تنهایی بهتر از یار بد است

🔴 Better safe than sorry.
🔴 چرا عاقل کند کاری که باز ارد پشیمانی

🔵 Birds of a feather flock together.
🔵 کبوتر با کبوتر باز با باز

🔴 Don’t judge a book by its cover.
🔴 ادمو از رو ظاهر قضاوت نکن

🔵 Don’t Look a Gift Horse in the Mouth
🔵 دندون اسب پیشکشی رو نمیشمرن

🔴 Don’t put all your eggs in one basket.
🔴 روی تمام موجودی خود ریسک نکن

🔵 Early to Bed, Early to Rise makes a Man Healthy, Wealthy, and Wise.
🔵 سحرخیزباش تاکامرواشوی

🔴 If you want something done right, you have to do it yourself.
🔴 هرکسی را بهر کاری ساختند میل انرا در دلش انداختند

🔵 It’s never too late to learn.
🔵 واسه یادگیری هرگزدیرنیست

🔴 Keep your friends close and your enemies closer
🔴 دوستاتو نزدیک و دشمناتو نزدیکتر نگه دار

🔵 Knowledge is power.
🔵 توانا بود هر که دانا بود

🔴 Live and let live.
🔴 زندگی کن و بزارکه دیگران نیز زندگی کنن

🔵 Look before you leap.
🔵 بی گداربه اب نزن

🔴 Make hay while the sun shines.
🔴 تا تنور داغه نان را بچسبان

🔵 Man does not live by bread alone.
🔵 ادمی تنها به نون زنده نیست

🔴 Money is the root of all evil.
🔴 پول ریشه همه پلیدیهاست

🔵 Necessity is the mother of invention
🔵 احتیاجات مادراختراعات است

🔴 Neither a borrower nor a lender be
🔴 نه از کسی قرض بگیر نه به کسی قرض بده🔵

همچنین ببینید

0000080

یادگیری ابدی هزاران لغت زبان انگلیسی در کمتر از چند ماه

همانطور که می دانید یکی از مهم ترین جوانب یادگیری یک زبان خارجی (زبان انگلیسی)، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *