خانه / مطالب آموزشی / قواعد استفاده از نقطه،علامت سؤال و علامت تعجب براي خاتمه دادن به جملات و همچنین در میان کلمات

قواعد استفاده از نقطه،علامت سؤال و علامت تعجب براي خاتمه دادن به جملات و همچنین در میان کلمات

نقطه:

–  در پايان هر جمله كامل ( هم به لحاظ معنا و هم به لحاظ ساختار) كه رخ دادن حالتي را بيان يا درخواستي، دستور یا دستورالعملي و یا یک تقاضای غیر مستقیم را مطرح مي كنند به منظور اعلام خاتمه جمله از نقطه استفاده مي كنيم.
–  بعد از مخفف ها مثل

 

TV, FBI, NASA, NATO, FIFA, FILA…

 

به شرطی که خودشان سرکلمه نباشند ( مثل radar که از کلمات radio detecting and rangingساخته شده و خودش بصورت یک کلمه تلفظ میشود.)

 

 

“LOL “: It is an acronym for “laughing out loud” or “laugh out loud”,

or, less commonly, “lots of luck”.

“ROFL”or “ROTFL”):”roll(ing) on the floor laughing”, )

“LMAO” (“laughing my a.s.s  off”.)

 

 

–  بعد از عناوینی مثل

 

Mr., Mrs., Dr.,St.

 

– بعد از مخفف اسامی

 

George W. Bush, K.G.Rolling, C.S Lewis

 

– در هنگام بیان ارقام بین جز صحیح و اعشاری از نقطه استفاده می شود. همچنین در هنگام بیان رقم مربوط به قیمت اجناس مثلا به دلار بین دلار و سنت آن از نقطه استفاده میشود.

 

– وقتی چنین کلماتی در انتهای جمله میآینداستفاده از یک نقطه صحیح است و به هیچ وجه نباید از دو نقطه به دنبال هم استفاده کرد.

 

علامت سوال و علامت تعجب:

 

– در پایان جملاتی که مبین یک سوال هستند ولو به لحاظ ساختاری کامل نباشند.

 

 

Why did you go to the theater instead of shopping last night?

Okay?

Got it?

 

 

میگویند علامت تعجب مثل نمک غذا می مونه کمش خوبه زیادش نه‼پس در کاربردش دقت کافی داشته باشید.

–  علامت تعجب برای بیان یک احساس غریب و قوی راجع به یک مساله به کار می رود.

 

 

I just can’t stand how he stares at me!

 

 

– بعد از اصوات هم علامت تعجب را به کار ببرید.

 

 

Yikes!  (Exclamation informal expressing shock and alarm, for humorous effect.)

Gosh!
Oh my Goodness!

Golly! (Exclamation of surprise, amazement or puzzlement)

Wow!
Damn it!

 

 

– بعد از جملاتی که با یک کلمه پرسشی آغاز می شوند ولی سوالی را مطرح نمی کنند علامت تعجب به کار می رود.

 

What a nice day!

How cold!

What a tender hearted man!

How rude I am!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *