خانه / پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات

اين فرم صرفا براي ثبت پيشنهاد، انتقاد و يا تقدير طراحي شده است. موارد ارسال شده توسط اين فرم مستقيما به مدیرعامل زبانسرای ملل ارجاع مي شوند.

اين فرم جهت پرسش و پاسخ نيست!

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تلفن شما (به همراه پبش شماره)

شعبه مراجعه شده (الزامی)

تاریخ مراجعه (الزامی)

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم بصورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ (الزامی)
 بلی خیر تاحدودی

نحوه برخورد همکاران با شما چگونه بوده است؟ (الزامی)
 بسیارخوب خوب متوسط بد

آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ (الزامی)
 بلی خیر

در صورت تمايل نام فرد يا افرادي که مناسبترين برخورد و همکاري را با شما داشته اند را ذکر نماييد:

در صورت وجود پیشنهاد یا شکايت، لطفاً آن را مرقوم فرماييد (با ذکر مورد و فرد مورد نظر):