خانه / مدرک بین المللی زبان انگلیسی Oxford انگلستان

مدرک بین المللی زبان انگلیسی Oxford انگلستان

کلیه زبان آموزان زبانسرای ملل که موفق به اخذ مدرک دیپلم زبان انگلیسی شده اند، میتوانند نسبت به ارائه درخواست و تکمیل مدارک جهت دریافت مدرک بین المللی زبان انگلیسی Oxford انگلستان اقدام نمایند.

oxford-cert

این مدرک توسط Oxfordcert انگلستان صادر گردیده و قابلیت استعلام بین المللی دارد.