خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

هدف مدیریت زبانسرای ملل، برگزاری دوره های منظم و مفید آموزشی برای تک تک شما علاقه مندان به یادگیری زبان است. لذا در راستای ایجاد چنین محیطی نیازمند همکاری صمیمانه زبان آموزان عزیز هستیم. در این بخش نظر کلیه زبان آموزان محترم را به چند مورد از قوانین و مقررات زبان آموزان زبانسرای ملل جلب می نماییم:

قوانین انضباطی

 • زبان آموز ملزم به رعایت نظم و انضباط در طی برگزاری دوره ها می باشد.
 • زبان آموز ملزم به حضور در کلاس در ساعت مقرر می باشد.
 • سه بار تاخیر بیش از ۱۰ دقیقه برابر است با یک جلسه غیبت می باشد.
 • غیبت بیش از ۳جلسه موجب محرومیت از آزمون نهایی و مردودی در ترم مربوطه خواهد شد.
 • چنانچه زبان آموزی بر اساس نظر مسئولین آموزش بی انضباط تشخیص داده شود آموزشگاه پس از یک بار اخطار اقدام به جلوگیری از ارائه خدمات آموزشی به زبان آموز خواهد کرد.
 • زبان آموز موظف است در حفظ نگهداری اموال موسسه کوشا باشد و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت، پرداخت غرامت به عهده زبان آموز است.
 • پوشش زبان آموز در مجموعه می بایست مطابق با شئونات اسلامی باشد. خانم ها فقط با پوشش مقنعه مجاز به حضور در کلاس هستند.

قوانین آموزشی

 • زبان آموز ملزم به پیروی از سیستم آموزشی که از سوی دفتر آموزش ارائه میشود می باشد.
 • زبان آموز میبایست کتب آموزشی و کمک آموزشی را طبق سیلابس آموزشی موسسه تهیه و هر جلسه در کلاس به همراه داشته باشد.
 • زبان آموز ملزم به قبول شدن در هر ترم بوده و سپس مجاز به ورود به ترم بالاتر میباشد.
 • نمرات در پایان ترم از طریق همین وب سایت در دسترس زبان آموزان خواهد بود.