خانه / آزمون Junior Test – مدرک پایان دوره انگلیسی نوجوانان

آزمون Junior Test – مدرک پایان دوره انگلیسی نوجوانان

کلیه زبان آموزانی که دوره H.H 6 (ترم آخر دوره های ترمیک مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان) را با موفقیت به اتمام رسانیده باشند، جهت اخذ مدرک رسمی پایان دوره زبان انگلیسی نوجوانان زبانسرای ملل میبایست در آزمون Junior Test شرکت نمایند. این آزمون براساس استانداردهای آموزشی بین المللی Longman طراحی شده است و دانش عمومی زبان انگلیسی زبان آموزان را جهت ورود به دوره های ترمیک مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان زبانسرای ملل (Pre-IELTS) مورد ارزشیابی قرار می دهد.

 

000015

حداقل معیار قبولی در آزمون Junior Test کسب ۷۰ نمره از مجموع ۱۰۰ نمره می باشد و زبان آموزان پس از اخذ این مدرک می توانند نسبت به ادامه تحصیل در دوره های ترمیک مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان (Pre-IELTS) زبانسرای ملل اقدام نمایند.

مزایای آزمون Junior Test

  • ارزیابی و سنجش نهایی دانش زبان انگلیسی زبان آموزان در پایان دوره های نوجوانان.
  • جمع بندی مطالب آموزش داده شده دوره های آموزشی.
  • ایجاد اعتماد به نفس در زبان آموزان و کاهش اضطراب ناشی از آزمون در ایشان.
  • یک دست شدن زبان آموزان به لحاظ سطح دانش زبان انگلیسی جهت دوره های ترمیک مکالمه بزرگسالان.
  • دریافت مدرک رسمی و معتبر پایان دوره زبان انگلیسی نوجوانان (با قابلیت استعلام و دارای هولوگرام اعتبار و اصالت آموزشی).

000016