خانه / آزمون Final Test – دیپلم فارغ التحصیلی زبان انگلیسی

آزمون Final Test – دیپلم فارغ التحصیلی زبان انگلیسی

کلیه زبان آموزانی که دوره I.P.C 8 (ترم آخر دوره های آمادگی آزمون بین المللی زبان انگلیسی آیلتس) را با موفقیت به اتمام رسانیده اند، جهت اخذ مدرک فارغ التحصیلی زبان انگلیسی (Diploma) میبایست در آزمون نهایی شرکت نمایند.
000018
آزمون نهایی (Final Test) براساس استانداردهای آموزشی دانشگاه کمبریج طراحی شده است و دانش زبان انگلیسی زبان آموزان براساس مهارت های اصلی: گفتاری (Speaking) ، شنیداری (Listening) ، نوشتاری (Writing) و خواندن (Reading) در سطح پیشرفته (Advanced) مورد ارزشیابی قرار میگیرد. حداقل معیار قبولی در این آزمون، کسب ۷۰نمره از مجموع ۱۰۰نمره می باشد و زبان آموزان پس از اخذ مدرک فارغ التحصیلی می توانند نسبت به شرکت در آزمون بین المللی زبان انگلیسی آیلتس (IELTS) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

000019